Op alle tolk- en vertaalopdrachten van Buro Kader rust een geheimhoudingsverklaring. Dit betekent dat wij als vertaalbureau zijn gebonden aan strikte eisen met betrekking tot discretie en vertrouwelijkheid. De te vertalen documenten zullen te allen tijde met uiterste discretie behandeld worden en krijgen enkel onze medewerkers of freelancers die ermee moeten werken inzage.

Informatie die onze tolken op locatie ter ore krijgen in verband met hun werkzaamheden zullen uiteraard met dezelfde discretie en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Indien gewenst kunnen wij voorafgaand aan het aangaan van de opdracht een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, dat is voor ons geen probleem.